نتايج آزمون دانشگاه آزاد سال ۸۶
تحت هر شريطي !
جستجو بر اساس مشخصات فردي
نوع آزمون:
نام:
نام خانوادگي:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي
نوع آزمون:
نام:
نام خانوادگي:
نام پدر:
شماره شناسنامه: از تا 
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي
در اين شيوه جستجو ، اطلاعات کليه داوطلبين از روي يک فايل خوانده ميشود. اين فايل حاوي اطلاعات داوطلب با قالبي مشخص مي باشد. قالب فايل بدين شکل است که هر سطر از فايل نشانگر اطلاعات يک داوطلب بوده و اطلاعات داوطلب به ترتيب از سمت چپ "نوع آزمون"، "نام"، "نام خانوادگي"، "نام پدر"، "شماره شناسنامه" ميباشد. هر يک از اين موارد بايد با يک TAB (اين کليد بر روي صفحه کليد موجود مي باشد) از يکديگر جدا شده باشند.
نوع آزمون ميتواند عدد 1 نشانه آزمون غيرپزشکي، عدد 2 نشانه آزمون پزشکي و عدد 3 نشانه آزمون پاره وقت باشد.
نکته مهم: فورمت فايل داده هاي شما بايد بصورت text utf-8 باشد.  بدين معني که در Notepad در پنجره Save As ، گزينه Encoding را بر روي UTF-8 تنظيم و فايل را ذخيره نمائيد.
فايل حاوي داده ها:  
   


اين نرم افزار هيچ ارتباطي با موسسات و ارگان هاي دولتي و غير دولتي نداشته و صرفاً يک ايده شخصي جهت استفاده عموم ميباشد. اين نرم افزار از بانک اطلاعاتي سايت  دانشگاه آزاد استفاده مينمايد.
اين نرم افزار به صورت Open Source بوده و براي عموم رايگان مي باشد.
شما ميتوانيد آن را از اينجا دريافت نمائيد: konkoorkill.nabi.ir
لطفاً نام برنامه نويس را حذف نفرمائيد.
KonkoorKill version 3.0.0 - by Nabi K.A.Z.
Bugs Report to info[at]nabi.ir
Pwered by: AhwazServer.Net