کارنامه نتايج علمي داوطلبان آزمون سراسري سال 1386
تحت هر شريطي !
جستجو بر اساس مشخصات فردي
شماره داوطلبي:  
نام خانوادگي:
نام:
شماره شناسنامه:
سال تولد: 13
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي
شماره داوطلبي: از تا 
نام خانوادگي:
نام:
شماره شناسنامه:
سال تولد: 13
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي
در اين شيوه جستجو ، اطلاعات کليه داوطلبين از روي يک فايل خوانده ميشود. اين فايل حاوي اطلاعات داوطلب با قالبي مشخص مي باشد. قالب فايل بدين شکل است که هر سطر از فايل نشانگر اطلاعات يک داوطلب بوده و اطلاعات داوطلب به ترتيب از سمت چپ "شماره داوطلبي"، "نام خانوادگي"، "نام"، "شماره شناسنامه"، "دو رقم سمت راست سال تولد" ميباشد. هر يک از اين موارد بايد با يک TAB (اين کليد بر روي صفحه کليد موجود مي باشد) از يکديگر جدا شده باشند.
فايل حاوي داده ها:  
   


اين نرم افزار هيچ ارتباطي با موسسات و ارگان هاي دولتي و غير دولتي نداشته و صرفاً يک ايده شخصي جهت استفاده عموم ميباشد. اين نرم افزار از بانک اطلاعاتي سايت سازمان سنجش استفاده مينمايد.
اين نرم افزار به صورت Open Source بوده و براي عموم رايگان مي باشد.
شما ميتوانيد آن را از اينجا دريافت نمائيد: konkoorkill.nabi.ir
لطفاً نام برنامه نويس را حذف نفرمائيد.
KonkoorKill version 1.0.0 - by Nabi K.A.Z.
Bugs Report to info[at]nabi.ir
Pwered by: AhwazServer.Net